Cocció curta

ARREBOSSAT

Cabrit: costelletes i mitjanes, eliminant les betes de greix i també palpissos (talls de cuixa).

Vedella rosada i vedella blanca: crostó, tapaplana , tall que es pela i culatí, tallats més prims que per a bistec.

Com a regla general, calen carns de peces que no presentin nervis ni tendrums. Poden tenir greix tant interior com exterior, ja que es fon a la cocció.

Tancar